Var går gränsen för drograttfylleri

by laika

Gränsen för drograttfylleri: Vart går den?

Drograttfylleri utgör ett allvarligt hot mot vägtrafiksäkerheten i Sverige. Varje år anhålls tusentals förare under påverkan av narkotika – men var går egentligen gränsen för drograttfylleri? I den här artikeln kommer vi att utforska detta i detalj.

Vad innebär drograttfylleri?

Innan vi dyker in på gränsvärdena, låt oss först förstå vad termen ”drograttfylleri” verkligen innebär. I enlighet med svensk lagstiftning, innebär drograttfylleri att köra ett motordrivet fordon, inklusive motorcykler, bilar och lastbilar, medan man är påverkad av en illegalt konsumerad drog.

Drog Straffrättsligt gränsvärde (µg/L) Riktgränsvärde för normalgradsbrott (µg/L)
Amfetamin 20 200
Kokain 0,2 1
Cannabis 1 10
Heroin 0,02 0,2

Gränsvärden för drograttfylleri

Gränsen för drograttfylleri i Sverige definieras genom specifika gränsvärden för olika typer av narkotika. Om ditt prov överstiger dessa gränsvärden kan du åtalas för drograttfylleri.

  • Straffrättsligt gränsvärde (µg/L): Detta är den lägsta koncentrationen av en specifik drog som, om upptäckt hos en förare, leder till åtal för drograttfylleri.
  • Riktgränser för normalgradsbrott (µg/L): Om en förare testar positivt för en drogförekomst över detta värde, kommer överträdelsen att betraktas som normalgradsbrott, vilket medför mer allvarliga straff.
  • Sammanfattning

    Att förstå var gränsen går för drograttfylleri är viktigt för att upprätthålla säkerheten på vägen och undvika juridiska konsekvenser. Observera dock att dessa gränsvärden inte innebär att det är säkert att köra under inverkan av mindre mängder av dessa droger. Den säkraste gränsen är och kommer alltid att vara noll för att säkerställa din egen och andras säkerhet på vägen.

    You may also like