Har vingar vid hästar webbkryss

by laika

I korsordssammanhang betyder KW, keyword.

Nyckelordet i kordsordet med andra ord. I detta fallet är nyckelordsfrågan – har vingar vid hästar webbkryss

Det innebär att nyckelordet är det ordet som stärker upp hela krysset. Vilket är de ifyllda rutorna i korsordet, de kan också vara markerade med siffror eller på något annat sätt märkta med något som uppmärksammar. Nyckelordet ska i slutändan binda samman hela korsordet till den slutliga helheten.

Svar: Har vingar vid hästar – Pegasos

You may also like