Hur mycket är en hektar?

by laika
Land

En hektar upptar en areal på 10 000 kvadratmeter. Hektar används ofta som en måttenhet i samband med att man talar om storleken på skogs- och lantbruksföretag. Inom lantbruksområdet användes tidigare tunnland som mått. Ett tunnland är drygt 4 900 kvadratmeter och ungefär hälften av en hektar. Har du svårt att föreställa dig ytan av en hektar? Tänk dig då en fotbollsplan med åtta löparbanor. Då kan du se framför dig: hur mycket är en hektar.

Hur mycket är en hektar mark värd?

Värdet på åkermark har stigit ganska mycket och ligger idag på drygt 100 000 kronor per hektar som ett genomsnitt i Sverige. Värdet på sådan mark har fördubblats den senaste tioårsperioden. 

Frågan inställer sig då: hur mycket är en hektar skog värd? Värdet för skogsmark uppges vara cirka 75 000 kr per hektar. Skogens värde kan dock variera beroende på trädslag och den volym virke som finns på marken. Det finns all anledning att tro att värdet av en hektar åker- eller skogsmark kommer att öka i framtiden. Av olika anledningar vill vi exempelvis köpa närodlade grödor. Då behövs mer åkeryta. En hel del åkermark i södra Sverige har köpts av utländska intressen, vilket också har drivit upp markpriserna. 

Hur mycket är en acre i hektar?

Den som träffar en amerikansk lantbrukare eller skogsägare, blir ofta imponerad över hur stor areal de har. Men tänk på att de räknar i acre! En acre är till och med mindre än ett tunnland och motsvarar drygt 4 000 kvadratmeter. Frågan om hur mycket en acre är i hektar, är därmed enkel att besvara. En acre motsvarar cirka 0,4 hektar och den amerikanske bondens ägor känns plötsligt betydligt mindre.

You may also like