Kan en narcissist älska sina barn

by laika

Kan en narcissist älska sina barn?

Frågan om huruvida en narcissist kan älska sina barn arbetar man med på flera plan. En person som lider av narcissistisk personlighetsstörning (NPS) kan ha svårigheter med att uttrycka äkta, osjälvisk kärlek till andra, inklusive sina barn.

Vad är narcissistisk personlighetsstörning?

En narcissistisk personlighetsstörning är en mental sjukdom där en person har en uppblåst känsla av sin egen betydelse, ett djupt behov av överdriven uppmärksamhet och beundran, störda relationer samt brist på empati för andra. Men bakom denna mask av extrem självförtroende finns en skör självkänsla, som är sårbar för minsta kritik.

Signs på narcissistisk personlighetsstörning i föräldraskap

Tecken på NPS Effekt på Barn Exempel
Överdriven självupptagenhet Brist på emotionell närhet Narcissisten kan ignorera barnets behov och fokusera på egna prestationer eller problem.
Brist på empati Skapar känsla av osäkerhet Barnet kan känna sig missförstått eller ogiltigförklarat.
Orealistiska förväntningar och krav Lägger överdriven press Barnet måste alltid prestera på topp för att uppfylla förälderns standarder.
Krav på ständig beundran Skapar oro och konflikt Barnet måste ständigt vara bekräftande för att tillfredsställa förälderns behov av beundran.

Älskar en narcissist sina barn?

En narcissist har utmaningen att älska en annan person oberoende av personliga vinster. Därför kan de ha svårigheter att visa äkta omsorg och kärlek mot sina barn. Men detta betyder inte att de inte älskar sina barn, de uttrycker bara sin kärlek på ett sätt som kan vara skadligt eller otillfredsställande för barnen.

Så vad kan man göra?

Om du misstänker att din partner kan vara narcissist, är det viktigt att söka professionell hjälp. Till exempel kan en psykiater, psykolog eller kurator erbjuda rådgivning och terapi. Familjerådgivning kan också vara till stor hjälp. Involvera även skolan, daghemmet eller andra ställen där barnet tillbringar tid. Tillsammans kan ni hitta bästa möjliga lösningar för barnets skydd och välmående.

Men kom ihåg, det är inte barnets ansvar att förändra den narcissistiska föräldern – det ansvaret ligger hos föräldern.

You may also like