Hur länge klarar man sig utan vatten och mat?

by laika

Kroppen behöver mycket vatten för att fungera och en människa klarar sig inte länge utan vatten. Efter att ha gått en dag utan vatten känner sig nog de flesta som att de är på vippen att dö när som helst. Men vid det laget klarar man sig generellt i ytterligare ett par dagar, även om de dagarna inte kommer att vara roliga.

Hur länge klarar man sig utan vatten? Generellt kan man alltså säga att en människa klarar sig i tre dagar utan vatten. Men flera faktorer påverkar detta:

  • Ålder
  • Kroppsform
  • Kön
  • Hälsa

Sedan spelar det stor roll var man befinner sig och vad man gör. Den som till exempel vandrar genom en öken kommer klara sig betydligt kortare tid utan vatten än den som sitter stilla i ett luftkonditionerat rum och inte gör något annat än läser bloggar på nätet.

Men hur länge kan man klara sig utan vatten om man äter melon?

Ännu viktigare än hur man ser ut och vad man gör är självklart vad man stoppar i sig. Om man äter mycket torr mat, som till exempel bröd och nötter, kommer man behöva dricka mer vatten och därför kommer man inte klara sig lika länge utan det. Om man däremot äter mat som innehåller mycket vätska, till exempel melon och gurka, kommer man klara sig längre.

Man klarar sig alltså längre tid utan att dricka vatten om man äter mat med vatten i sig. Det leder oss till frågan om hur länge man kan klara sig utan att äta någonting alls. Återigen måste svaret bli att det beror på.

Så hur länge klarar man sig utan mat när man hungerstrejkar?

Hungerstrejkare har gett en del inblick i hur lång tid kroppen klarar sig utan mat. En studie har visat att hungerstrejker generellt sett slutar efter 21 till 40 dagar på grund av de livshotande tillstånden som deltagarna då får som en konsekvens av att inte äta.

Om man har låg kroppsvikt kommer man inte klara sig så länge utan mat, utan kommer duka under långt före dess. Det verkar dessutom som att kvinnor överlag klarar sig bättre lång tid utan mat än vad män gör. Detta beror sannolikt på att kvinnor för det mesta har en annan kroppstyp än män.

You may also like