Hur många timmar får man jobba per dag?

by laika
Hur många timmar får man jobba per dag

Om du har följt med i debatten gällande vårdpersonalens förutsättningar och arbetsvillkor har du säkert också läst om de väldigt långa arbetsdagar vissa yrken har. Men hur många timmar får man jobba per dag, egentligen? Får man jobba hur länge som helst?

Generellt får du jobba fem timmar i sträck, innan du har rätt till rast. Olika yrkesgrupper och olika fackförbund har dock olika regler gällande hur många timmar man får jobba som max per dag. Om du är osäker på vad som gäller just dig och ditt yrke kan du ta kontakt med ditt fack. Om du inte har en fackansvarig på din arbetsplats kan du mejla eller ringa ditt fackförbund för att få hjälp och stöd. 

Hur många timmar per dag får man jobba – vanliga regler i de olika fackförbunden 

Nedan listas några vanliga fackförbund och yrken och deras regler:

  • Hur många timmar får man jobba per dag, Kommunal? Fackförbundet har många olika yrkesgrupper som medlemmar. Generellt får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar per vecka. Det gäller inte övertid och liknande. I genomsnitt får du inte arbeta mer än 48 timmar under en sjudagarsperiod. Du måste ha elva timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila.
  • Hur många timmar får man jobba per dag, Handels? Om du arbetar i butik anses heltid var 38,25 timmar per vecka. Du får sitta i kassan som längst två timmar i sträck, sedan har du rätt till en liten paus eller andra arbetsuppgifter. 
  • Hur många timmar får man jobba per dag, Transport? Du får köra max 56 timmar i veckan och högst nio timmar om dagen. 

Om du är under 18 år gäller andra regler. 

You may also like