Hur länge lever korta människor

by laika

Hur länge lever korta människor?

Det är en fråga som många kanske har funderat över, men svaret kan vara mer komplicerat än vad man först tror. Det finns faktiskt flera faktorer som kan påverka livslängden hos korta människor och dessa faktorer kan variera kraftigt beroende på individens livsstil och genetik.

Faktorer som påverkar livslängd

Genetiska faktorer: Vissa genetiska tillstånd kan leda till kortare kroppslängd och kan även påverka personens förväntade livslängd.
Livsstilsfaktorer: Livsstil och kost kan också påverka en persons livslängd, oavsett deras höjd. För mycket alkohol, rökning, dålig kost och brist på motion kan alla leda till minskad livslängd.

Statistik över genomsnittlig lifvlängd baserat på höjd

Höjd Genomsnittlig livslängd (män) Genomsnittlig livslängd (kvinnor)
160 cm och under 78 år 82 år
161 – 170 cm 77 år 81 år
171 – 180 cm 76 år 80 år
181 cm och över 75 år 79 år

Som framgår av tabellen ovan, finns det en liten skillnad i förväntad livslängd beroende på höjd. Dock påverkar andra faktorer som rökning, alkoholintag och motion dessa siffror mycket mer.

Sammanfattning

Även om det är sant att korta människor lever längre i genomsnitt är det viktigt att komma ihåg att det inte är ett orsakssamband. Precis som med allt annat i vår biologi är det en komplex interaktion mellan gener, livsstil och miljö som bestämmer hur länge vi lever.

Det är också viktigt att påpeka att en god livskvalitet inte nödvändigtvis uppnås genom en lång livslängd. Det är därför det är så viktigt att leva ett sunt och balanserat liv, oavsett om man är kort eller lång.

You may also like