Hur räknar man ut area på en cirkel

by laika

Att Beräkna Arean På En Cirkel

Något som ofta kommer upp i matematikundervisningen är att beräkna arean på en cirkel. Det kan verka komplicerat redan från början; men om man vet hur man ska gå tillväga, så blir det inte svårare än att räkna ut arean på ett kvadrat eller en triangel. Nedan följer steg för steg instruktioner på hur du räknar ut area på en cirkel.

Steg För Steg Anvisningar För Att Beräkna Arean På En Cirkel

  1. Mät radien av cirkeln
  2. Kvadrera radien (multiplicera talet med sig själv)
  3. Multiplicera resultatet med pi (π), vilket är ungefär 3.14.

Det är allt det finns till det! Formeln för arean på en cirkel ser ut så här: A=πr².

Värdet av π (pi) används hela tiden i matematik, och dess exakta värde har varit känt för människor i tusentals år. Man kan säga att det är en av de mest grundläggande konstanterna i all slags matematik.

Radien (r) π Area (A)
1 3.14 3.14
2 3.14 12.56
3 3.14 28.26
4 3.14 50.24

I tabellen ovan kan du se hur radien påverkar arean av en cirkel. Det är tydligt att ju större radie, desto större area; och detta ökar exponentiellt på grund av kvadreringen i formeln.

Konklusion

Att räkna ut arean på en cirkel är inget svårt eller komplicerat om man vet hur man ska göra. Med hjälp av dessa instruktioner och lite övning, kommer du snart kunna göra detta utan problem. Oavsett om du behöver denna färdighet för skolan, arbetet, eller bara av ren nyfikenhet, hoppas vi att denna artikel har varit till hjälp för dig.

You may also like